Statystyki


Title Author View Count
Kontrole Stanisław Bulandra 378
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok Stanisław Bulandra 377
Regulaminy / Dokumenty Stanisław Bulandra 338
Administracja szkoły, pedagog i psycholog szkolny Stanisław Bulandra 334
Kadra nauczycielska Stanisław Bulandra 213
Majątek Stanisław Bulandra 210
Budżet Stanisław Bulandra 204
Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów, prowadzonych w jednostce Dominik Pączkowski 176
Cennik wynajmu pomieszczeń Dominik Pączkowski 173
Informacje o kierunkach kształcenia Dominik Pączkowski 172
Sprawozdania finansowe Stanisław Bulandra 162
O Biuletynie Dominik Pączkowski 154
Kontrole 2018 r. Stanisław Bulandra 114
Logo PCKZiU Dominik Pączkowski 105
Kontrole 2017 r. Dominik Pączkowski 104