Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Kalendarz roku szkolnego

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września  2017 r.

2

I semestr dla klas
I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz semestrów I - III szkół dla dorosłych i V LO dla dorosłych (system zaoczny)
oraz dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru V LO dla dorosłych (system wieczorowy)

4 września  2017 r.- 21 stycznia 2018 r.
4 września  2017 r.- 17 grudnia  2017 r.

3

II semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz semestrów I - IV szkół dla dorosłych
dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru VI LO dla dorosłych (system wieczorowy)                                                                                                                                                                                                   dla semestru VI LO dla dorosłych  (system zaoczny)

22 styczenia 2018 r. - 22 czerwca  2018 r.
18 grudnia 2017 r.- 27 kwietnia 2018 r.
22 stycznia 2017 r.- 27 kwietnia 2018 r.

4

Propozycja wszystkich ocen śródrocznych:
klasy IV Technikum Nr 1
klasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3

17 listopada  2017 r.
8 grudnia 2017 r.

5

Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr:
w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach V LO dla dorosłych (system wieczorowy)
w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz w semestrach I - III i V(LO system zaoczny) szkół dla dorosłych

10 grudnia  2017 r.
14 stycznia  2018 r.

6

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia  2017 r. - 31 grudnia  2017 r.

7

Ferie zimowe:

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

8

Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za I semestr w oddziałach dla dorosłych

do 28 lutego 2018 r.

9

Propozycja ocen rocznych :
klasy IV
klasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 za wyjątkiem III ET
III ET

23 marca 2018 r.
18 maja 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.

10

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

11

Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach VI LO dla dorosłych

22 kwietnia 2018 r.

12

Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich oraz w semestrach VI LO dla dorosłych

27 kwietnia  2018 r.

13

Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz w semestrach II - IV szkół dla dorosłych

12 czerwca  2018 r.

14

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz w semestrach I-IV szkół dla dorosłych

22 czerwca  2018 r.

15

Ferie letnie

23 czerwca 2018 r. - 31 sierpnia  2018 r.

16

Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za II semestr w oddziałach dla dorosłych

do 31 sierpnia 2018 r.

 Propozycja dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w PCKZiU

 

Data

Uwagi

1

11 stycznia 2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

2

2 maja 2018 r.

 

3

4 maja 2018 r.

Egzamin maturalny z języka polskiego

4

7 maja 2018 r. - tylko Technikum Nr 1

Egzamin maturalny z matematyki

5

8 maja 2018 r.

Egzamin maturalny z języka angielskiego

6

1 czerwca 2018 r.

 

7

19 czerwca 2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Informacja wytworzona przez:
Dominik Pączkowski , w dniu:  17‑03‑2011 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Pączkowski , w dniu:  17‑03‑2011 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑10‑2017 10:22:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie