Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim
     
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1 września 2016 r.
2 I semestr dla klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz semestrów I - III szkół dla dorosłych i V LO dla dorosłych (system zaoczny) oraz dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru V LO dla dorosłych (system wieczorowy) 1 września 2016 r.- 3 lutego 2017 r. 1 września 2016 r.- 16 grudnia 2016 r.
3 II semestr dla klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz semestrów I - IV szkół dla dorosłych dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru VI LO dla dorosłych (system wieczorowy) dla semestru VI LO dla dorosłych (system zaoczny) 4 lutego 2017 r. - 23 czerwca 2017 r. 17 grudnia 2016 r.- 28 kwietnia 2017 r. 4 lutego 2016 r.- 28 kwietnia 2017 r.
4 Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV technikum 20 września 2016 r.
5 Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 22 września 2016 r.
6 Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 3 listopada 2016 r. lub 8 listopada 2016 r.
7 Propozycja wszystkich ocen śródrocznych: klasy IV Technikum Nr 1 klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 18 listopada 2016 r. 9 grudnia 2016 r.
8 Spotkania z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach śródrocznych : klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 22 listopada 2016 r. 13 grudnia 2016 r. lub 15 grudnia 2016 r.
9 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr: w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach V LO dla dorosłych (system wieczorowy) w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz w semestrach I - III i V(LO system zaoczny)szkół dla dorosłych 12 grudnia 2016 r. 15 stycznia 2017 r.
10 Spotkania z rodzicami (poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych) w klasach IV Technikum Nr 1 w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 15 grudnia 2016 r. 7 lutego 2017 r. lub 9 lutego 2017 r.
11 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
12 Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2017 r.
13 Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za I semestr w oddziałach dla dorosłych do 28 lutego 2017 r.
14 Spotkania z rodzicami: klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 za wyjątkiem III G klasa III G 23 lutego 2017 r. 28 marca 2017 r. lub 30 marca 2017 r. 16 marca 2017 r.
15 Propozycja ocen rocznych : klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 24 marca 2017 r. 22 maja 2017 r.
16 Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
17 Spotkania z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach rocznych: klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 28 marca 2017 r. 23 maja 2017 r. lub 25 maja 2017 r.
18 Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach VI LO dla dorosłych 20 kwietnia 2017 r.
19 Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich oraz w semestrach VI LO dla dorosłych 28 kwietnia 2017 r.
20 Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz w semestrach II - IV szkół dla dorosłych 12 czerwca 2017 r.
21 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz w semestrach I-IV szkół dla dorosłych 23 czerwca 2017 r.
22 Ferie letnie 24 czerwca 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.
23 Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za II semestr w oddziałach dla dorosłych do 31 sierpnia 2017 r.
Propozycja dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim
     
  Data Uwagi
1 31 października 2016r.  
2 12 stycznia 2017r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
3 2 maja 2017 r.  
4 4 maja 2017r. - tylko Technikum Nr 1 i LO dla dorosłych Egzamin maturalny z języka polskiego
5 5 maja 2017r. - tylko Technikum Nr 1 i LO dla dorosłych Egzamin maturalny z matematyki
6 8 maja 2017r. Egzamin maturalny z języka angielskiego
7 16 czerwca 2017 r.  
8 20 czerwca 2017r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Informacja wytworzona przez:
Dominik Pączkowski , w dniu:  17‑03‑2011 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Pączkowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2017 18:00:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive