Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów, prowadzonych w jednostce


Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów, prowadzonych w jednostce

 1. Księgi uczniów 
 2. Księgi słuchaczy
 3. Księga absolwentów
 4. Ewidencja świadectw ukończenia szkoły
 5. Rejestry wydanych legitymacji szkolnych
 6. Rejestr wydawanych indeksów
 7. Ewidencja wydawanych skierowań uczniów na badania do medycyny pracy
 8. Księga druków ścisłego zarachowania
 9. Rejestr decyzji o skreśleniu słuchaczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
 10. Rejestry wydanych zaświadczeń
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Rejestr zamówień publicznych
 13. Księgi inwentarzowe
 14. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich wzory odciskowe
 15. Dziennik korespondencyjny
 16. Książka nadawcza
 17. Rejestr – delegacje w PCKZiU
 18. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 19. Ewidencja zatrudnienia pracowników administracji i obsługi
 20. Wykaz uchwał Rady Pedagogicznej
 21. Wykaz decyzji Dyrektora
 22. Wykaz zarządzeń Dyrektora
 23. Księga kontroli
 24. Rejestr czytelników biblioteki szkolnej – program MOL OPTIVUM
 25. Rejestr wypożyczeń – program MOL OPTIVUM
 26. Ewidencja umów z pracodawcami

Sposób i zasady udostępniania danych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Informacje zawarte w prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępnianie na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy, zgodnie z procedurami udostępniania informacji publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Dominik Pączkowski
email: d.paczkowski@pckziu.wodzislaw.pl tel.:324553593
, w dniu:  28‑03‑2018 10:23:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Pączkowski
email: d.paczkowski@pckziu.wodzislaw.pl tel.:324553593
, w dniu:  28‑03‑2018 10:23:40
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2018 12:33:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive