Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Stanisław Bulandra 26125
Zamówienia publiczne Justyna Wuwer 14238
Nabór 2021/2022 Stanisław Bulandra 11616
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 Stanisław Bulandra 11239
Dostęp do informacji publicznej Dominik Pączkowski 10459
Informacje ogólne Stanisław Bulandra 10266
Wnioski do pobrania / komunikaty Stanisław Bulandra 10204
Statut PCKZiU Stanisław Bulandra 9873
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dominik Pączkowski 8227
Struktura organizacyjna Stanisław Bulandra 7421
Oferty pracy Stanisław Bulandra 6381
Zaproszenie do złożenia oferty Dominik Pączkowski 831
Kadra Kierownicza PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim Stanisław Bulandra 602
Informacja dla słabosłyszących Administrator 572
Kontrole Stanisław Bulandra 544