Ochrona danych osobowych


Inspektor ochrony danych (OID) w PCKZiU Wodzisław Śląski:

Leszek Proszowski                             

e-mail: nowator@nowator.edu.pl

tel. 503 118 282; 32 331 48 08

 

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Gałczyńskiego 1, kod pocztowy: 44-300, adres e-mail: szkola@pckziu.wodzislaw.pl, tel. 32 4553593

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski, adres -mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 503 118 282; 32 331 48 08.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Informacja wytworzona przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  11‑02‑2019 11:53:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  11‑02‑2019 11:53:45
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2019 12:18:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive