Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września  2018 r.
2. I semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz semestrów I - III szkół dla dorosłych i V LO dla dorosłych (system zaoczny) oraz dla klas IV Technikum Nr 1 

3 września 2018r. - 20 stycznia 2019r.

 

3 września 2018r. - 16 grudnia 2018r.

3. II semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz semestrów I - IV szkół dla dorosłych
dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru VI LO dla dorosłych (system wieczorowy)  dla semestru VI LO dla dorosłych  (system zaoczny) 

 

21 stycznia 2019r. - 21 czerwca  2019r.

17 grudnia 2018r. - 26 kwietnia 2019r. 

21 stycznia 2019r. - 26 kwietnia 2019r.

4. Propozycja wszystkich ocen śródrocznych:
klasy IV Technikum Nr 1
klasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3

 

16 listopada  2018r.                        7 grudnia 2018r

5. Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr:
w klasach IV Technikum Nr 1 
w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 
oraz w semestrach I - III i V(LO system zaoczny) szkół dla dorosłych 

 

7 grudnia  2018r.

11 stycznia 2019r.

13 stycznia 2019r.

6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018r. -  31 grudnia 2018r.
7. Ferie zimowe 11 lutego 2019r. - 24 lutego 2019r.
8. Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za I semestr w oddziałach dla dorosłych do 28 lutego 2019r.
9.

Propozycja ocen rocznych :
klasy IV 

klasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3

 

22 marca 2019r.

17 maja 2019r.

10. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia 2019r. - 23 kwietnia 2019r.
11. Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach VI LO dla dorosłych 15 kwietnia 2019r.
12. Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich oraz w semestrach VI LO dla dorosłych 26 kwietnia  2019r.
13. Zakończenie klasyfikacji rocznej 
w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 
w semestrach II - IV szkół dla dorosłych 

7 czerwca 2019r.
8 czerwca 2019r.

14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz w semestrach I-IV szkół dla dorosłych 21 czerwca 2019r.
15. Ferie letnie 22 czerwca 2019r. - 31 sierpnia  2019r.
16. Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za II semestr w oddziałach dla dorosłych do 31 sierpnia 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

  1. 2 listopada 2018 r.
  2.  10 stycznia 2019 r.                Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  3.  2 maja 2019 r.                      
  4.  6 maja 2019 r.                       Egzamin maturalny z języka polskiego
  5.  7 maja 2019 r.                       Egzamin maturalny z matematyki

                                                           (dot. technikum)

  6.  8 maja 2019 r.                      Egzamin maturalny z języka angielskiego

  7. 18 czerwca 2019 r.                Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

Informacja wytworzona przez:
Danuta Mielańczyk , w dniu:  17‑03‑2011 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Pączkowski
email: d.paczkowski@pckziu.wodzislaw.pl tel.:324553593
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2019 13:02:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive