Informacje o kierunkach kształcenia


W skład PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim wchodzą:

 

TECHNIKUM NR 1 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

 • TECHNIK CHŁODNICTWAI KLIMATYZACJI
 • TECHNIK ANALITYK
 • TECHNIK MECHANIK
 • TECHNIK MECHATRONIK
 • TECHNIK ELEKTRYK
 • TECHNIK AUTOMATYK
 • TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

 • ELEKTROMECHANIK
 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
 • STOLARZ

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNA KURSY ZAWODOWE OFEROWANE W PCKZiU WODZISŁAW ŚLĄSKI

 

ZAWÓD

ZDOBYWANA KWALIFIKACJA

Elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Technik elektryk  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Monter mechatronik E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik mechatronik  E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Operator obrabiarek skrawających M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Ślusarz M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Technik mechanik M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Górnik eksploatacji podziemnej M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
Technik górnictwa podziemnego M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Sprzedawca A.18. Prowadzenie sprzedaży
Technik handlowiec A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
Technik ekonomista A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Technik rachunkowości A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Technik usług kosmetycznych A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik archiwista A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik architektury krajobrazu R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Florysta R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Technik ochrony fizycznej osób i mienia Z.3. Ochrona osób i mienia
Opiekunka środowiskowa Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych
Technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Murarz - tynkarz B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Technik budownictwa B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo  B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Informacja wytworzona przez:
Dominik Pączkowski
email: d.paczkowski@pckziu.wodzislaw.pl tel.:324553593
, w dniu:  13‑03‑2018 13:26:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Pączkowski
email: d.paczkowski@pckziu.wodzislaw.pl tel.:324553593
, w dniu:  13‑03‑2018 13:26:53
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2018 09:58:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie