Kontrole 2022 r.


Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA - w okresie od 28.01 do 14.02.2022 r.

16‑02‑2022 11:57:14
  1. Temat audytu:

Zakres  gospodarowania  środkami  pochodzącymi  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w ramach Programu  Erasmus+  na  lata  2014-2020  (audyt  z  art.  95  ust.  1  pkt  1  i  1a  ustawy  z dnia  16 listopada  2016r.  o  Krajowej  Administracji  Skarbowej  (t.j.  Dz.U.  z  2021r.,  poz.  422  ze  zm.), w związku z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013  z  dnia  11 grudnia  2013r.  ustanawiającego  Erasmus+:  unijny  program  na  rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i nr 1298/2008/WE (Dz. Urz. UE L 347/50 z 20.12.2013r.), w zakresie projektu nr 2018-1-PL01-KA102-048964 pn. "Praktyka w Europie – atutem na Śląsku”.

Wyniki audytu:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach - w dniu 28.03.2022 r.

29‑03‑2022 10:24:13

Temat kontroli:

Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach - w dniu 04.07.2022 r.

01‑09‑2022 10:46:15

Temat kontroli:

Obserwacja komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowator s.c. w Gliwicach w dniu 11.08.2022 r.

18‑01‑2024 11:43:44

Temat audytu:

Przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Wyniki audytu:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim - w dniu 31.08.2022 r.

01‑09‑2022 10:52:10

Temat kontroli:

Ocena przygotowania placówki do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sprzętu BHP i PPOŻ. BRAND-POŻ. w dniu 07.11.2022 r.

01‑12‑2022 14:03:07

Temat kontroli:

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń w ramach ochrony przeciwpożarowej budynku PCKZiU. Badanie wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakład Kominiarski w dniu 16.11.2022r.

01‑12‑2022 14:05:43

Temat kontroli:

Przegląd w zakresie sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynku PCKZiU.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 17.11.2022 r.

01‑12‑2022 14:36:47

Temat kontroli:

kontrola „roczna”: sprawdzenie stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej elementów budynku, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Stan techniczny urządzeń służących ochronie środowiska.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starostwo Powiatowe w dniu 25.11.2022r.

01‑12‑2022 14:07:47

Temat kontroli:

Weryfikacja kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zgromadzonych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  16‑02‑2022 11:54:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  16‑02‑2022 11:54:47
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2024 13:59:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie