Kontrole 2023 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w dniu 25.04.2023r.

15‑06‑2023 14:13:28

Temat wizytacji:

Ocena realizacji i interwencji programowej: ,,Podstępne WZW” oraz ,,Znamię? Znam Je?”.

Wyniki wizytacji:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku w dniu 08.05.2023r.

15‑06‑2023 14:14:54

Temat wizytacji:

Obserwacja-części pisemnej przebiegu egzaminu maturalnego (matematyka poziom podstawowy).

Wyniki wizytacji:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku w dniu 14.06.2023r.

15‑06‑2023 14:15:46

Temat wizytacji:

Obserwacja-części praktycznej przebiegu egzaminu zawodowego.

Wyniki wizytacji:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakład Kominiarski - w dniu 30.08.2023r.

20‑11‑2023 09:56:11

Temat Kontroli:

Przegląd w zakresie sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych               w budynku PCKZiU.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w dniu 16.11.2023 r.

18‑01‑2024 11:21:16

Temat przeglądu:

Sprawdzenie i weryfikacja kompletności, poprawności oraz zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2023 r.).

Wyniki przeglądu:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w dniu 16-17.11.2023r.

20‑11‑2023 09:57:18

Temat kontroli:

Przegląd stanu sanitarnego szkoły oraz warunków do praktycznej nauki zawodu. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowator s.c. w Gliwicach w dniu 22.11.2023 r.

18‑01‑2024 11:26:37

Temat audytu:

Przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Wyniki audytu:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 23.11.2023 r.

18‑01‑2024 11:27:51

Temat kontroli:

Kontrola „roczna”: sprawdzenie stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej elementów budynku, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Stan techniczny urządzeń służących ochronie środowiska.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sprzętu BHP i PPOŻ. BRAND-POŻ. w dniu 30.11.2023 r.

18‑01‑2024 11:28:58

Temat przeglądu:

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń w ramach ochrony przeciwpożarowej budynku PCKZiU. Badanie wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Wyniki przeglądu:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  15‑06‑2023 14:08:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  15‑06‑2023 14:08:26
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2024 09:33:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie