Kontrole 2021 r.


Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku - w dniu 12.01.2021 r.

30‑08‑2021 13:32:13

Temat kontroli:

Obserwacja – części pisemnej przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wyniki kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Wydział Oświaty – w dniu 03.03.2021 r

30‑08‑2021 13:38:07

Temat kontroli:

Przegląd w zakresie sprawdzenia działalności szkoły wynikająca z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Wyniki kontroli:

1.Podjąć działania zmierzające do wykorzystania przez kadrę kierowniczą zaległego urlopu za 2020 rok do końca września br.

2.Przechowywać dokumentację związaną z realizacją zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie ze sposobem i okresem przechowywania tej dokumentacji określonym w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Zalecenia wykonano w całości w ustalonych terminach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Politechnika Wrocławska - w dniu 26.04.2021 r.

06‑05‑2021 13:22:09

Temat kontroli:

Badanie funkcjonowania zajęć pozalekcyjnychprowadzonych w ramach powierzonego Grantu oraz weryfikacja dokumentacji związanej z prowadzonym Grantem.

Wyniki kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku – w dniu 24.08.2021r.

30‑08‑2021 13:49:03

Temat kontroli:

Obserwacja – części pisemnej przebiegu egzaminu maturalnego (matematyka poziom podstawowy).

Wyniki kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim – w dniu 14 - 15.09.2021r.

17‑09‑2021 10:40:02

Temat kontroli:

Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena warunków do praktycznej nauki zawodu, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach oraz dostosowanie placówki do Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wyniki kontroli: Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – w dniu 16,17,23.09.2021r.

15‑10‑2021 09:04:48

Temat kontroli:

Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19.

Realizacja tematu ,,bezpieczny powrót do szkoły”.

Wyniki kontroli:

1.Dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku specjalisty ds. BHP, ocenę udokumentować.

2.W widocznym miejscu przy apteczkach znajdujących się w poszczególnych salach dydaktycznych wywiesić informację o pracowniku (pracownikach) wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania w razie wypadku pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.Zapewnić układ sterowania wiertarki stołowej, znajdującej się w pomieszczeniu konserwatorów w PCKZiU w Wodzisławiu Śl., ul. Gałczyńskiego 1, który pozwoli uruchomić maszynę tylko poprzez celowe zadziałanie na ten układ, zapobiegając ponownemu uruchomieniu maszyny po jej zatrzymaniu, bez względu na przyczynę zatrzymania (spowoduje odłączenia maszyny przy zaniku napięcia elektrycznego zasilającego silnik).

4.Zainstalować osłonę uchwytu wiertła i sfery pracy narzędzia wiertarki stołowej eksploatowanej w pomieszczeniu konserwatorów PCKZiU w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1.

Zalecenia wykonano w całości w ustalonych terminach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 04.11.2021 r.

09‑12‑2021 07:45:28

Temat kontroli:

kontrola „roczna”: sprawdzenie stanu technicznego sprawności elementów budynku, budowli (…) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakład Kominiarski w dniu 16.11.2021 r.

09‑12‑2021 07:47:17

Temat Kontroli:

Przegląd w zakresie sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynku PCKZiU.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sprzętu BHP i PPOŻ. BRAND-POŻ. w dniu 27.11.2021 r.

09‑12‑2021 07:48:45

Temat kontroli:

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń w ramach ochrony przeciwpożarowej budynku PCKZiU.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  02‑02‑2021 08:17:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  02‑02‑2021 08:17:38
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2021 07:53:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive