Kontrole 2022 r.


Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA - w okresie od 28.01 do 14.02.2022 r.

16‑02‑2022 11:57:14
  1. Temat audytu:
Zakres  gospodarowania  środkami  pochodzącymi  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w ramach Programu  Erasmus+  na  lata  2014-2020  (audyt  z  art.  95  ust.  1  pkt  1  i  1a  ustawy  z dnia  16 listopada  2016r.  o  Krajowej  Administracji  Skarbowej  (t.j.  Dz.U.  z  2021r.,  poz.  422  ze  zm.), w związku z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013  z  dnia  11 grudnia  2013r.  ustanawiającego  Erasmus+:  unijny  program  na  rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i nr 1298/2008/WE (Dz. Urz. UE L 347/50 z 20.12.2013r.), w zakresie projektu nr 2018-1-PL01-KA102-048964 pn. "Praktyka w Europie – atutem na Śląsku”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach - w dniu 28.03.2022 r.

29‑03‑2022 10:24:13

Temat audytu:

Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  16‑02‑2022 11:54:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Bulandra
email: s.bulandra@pckziu.wodzislaw.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2022 10:25:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive